A6W zasady

Aby ćwiczenia Aerobicznej 6 Weidera przyniosły oczekiwany efekt należy stosować się do paru podstawowych zasad:


  • Wykonywane ćwiczenia muszą obejmować wszystkie partie mięśni brzucha. Program ćwiczeń jest tak dobrany aby właśnie wszystkie mięśnie pracowały w odpowiednich proporcjach. Dlatego wykonujemy wszystkie ćwiczenia bez pomijania jakiegokolwiek "nielubianego".
  • Ćwiczymy zachowując maksymalną dokładność wykonywania ćwiczeń. Szczególne osoby zaczynające program ćwiczeń a6w powinny kontrolować dokładność ćwiczenia, która z czasem stanie się nawykiem.
  • Podczas ćwiczeń nie dopuszczamy do pełnego rozluźnienia mięśni. To właśnie stałe ich napięcie jest gwarancją sukcesu.
  • W momentach kulminacyjnych ćwiczenia maksymalne napięcie powinno być utrzymywane kilka sekund.


Ćwiczenia "szóstki" wykonuje się jedno po drugim bez żadnych przerw na rozluźnienie mięśni. "Szóstka" składa się z sześciu ćwiczeń następujących po sobie. Najważniejszym elementem każdego powtórzenia jest moment zatrzymania ruchu w momencie maksymalnego napięcia mięśni na 2-3 sek. Ćwiczenia "szóstki" wykonuje się na płaskim podłożu (materac lub dywan) bez żadnych specjalnych urządzeń i przedmiotów przez sześć tygodni. W końcowy okresie programu (piąty, szósty tydzień) należy zwrócić szczególną uwagę na to by całościowy trening dzienny nie przekroczył 25min. W przypadku takiego zagrożenia należy skracać do minimum ruch w czasie powtórzeń
Cykl ćwiczeniowy obejmuje wykonywanie 6-ciu ćwiczeń jako jednej serii. Jednak ilość serii i powtórzeń w seriach zmienia się w miarę upływu dni realizacji całego programu.

UWAGA!!! Gwarancją sukcesu, czyli otrzymanie po sześciu tygodniach wymaganego efektu jest dokładne wykonywanie wszystkich ćwiczeń i bezwzględne ćwiczenie każdego dnia od chwili rozpoczęcia programu. Każdy dzień ma swoją wartość dla motorycznego pobudzenia mięśni brzucha. Należy pamiętać aby ewentualna przerwa nie była dłuższa niż jednodniowa, gdyż w innym przypadku przerwane zostanie obciążenie mięśni, co nie rokuje uzyskania oczekiwanego wyniku końcowego.

Stosując się do zasad Weidera osiągniemy mocne mięśnie brzucha i wydatnie wspomożemy spalanie tkanki tłuszczowej z okolic brzucha